Studieresa för samverkan, Toronto-Boston okt 2012

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för teknik i medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 179 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

I oktober 2012 arrangerades en studieresa till Toronto och Boston, som en del av projektet Medtech Sverige 2020, vilket drivs av Swedish Medtech och Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa, CTMH, samt finansieras av VINNOVA. Resans syfte var att träffa förebilder och visa på konkreta framgångsrika exempel på samarbeten mellan sjukvården, näringslivet och akademin. Resans värdar var Techna Institute i Toronto och CIMIT i Boston, båda världsledande centra för trippelhelix-samarbeten med stora framgångar inom medicinteknik.

Resultat och förväntade effekter

Det nätverk som bildades under resan skapar goda förutsättningar för gränsöverskridande samverkan för ett förbättrat innovationsklimat i Sverige samt goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar vård och omsorg. Fortsatt kontakt med amerikanska och kanadensiska kollegor erbjuder möjligheter att utveckla liknande verksamhet i Sverige. Förväntade effekter är att idéer och reflektioner om välfungerande samverkan forskning/utbildning-sjukvård-industri sprids genom deltagarnas egna vitt skilda verksamheter och nätverk.

Upplägg och genomförande

Delegationen från Sverige bestod av representanter från bl.a. VINNOVA, universitetssjukhus (Akademiska, Karolinska, Sahlgrenska), landsting (Stockholm, Uppsala), Länsstyrelsen i Stockholm, universitet (Chalmers, KI, KTH), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Swedish Medtech. Agendan skapades i samarbete med representanter från våra värdar (Techna Institute i Toronto, CIMIT i Boston) och innehöll besök hos, och presentationer av, framstående forskare, yrkesverksamma inom vården, samt representanter från industri och intresse- och branschorganisationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.