Studier kring orsaker bakom utvecklande av typ 1-diabetes med syfte att utveckla preventiva terapier

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Centrum för infektionsmedicin
Bidrag från Vinnova 2 206 445 kronor
Projektets löptid maj 2012 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

De vetenskapliga målen med detta projekt var att identifiera hur infektioner kan leda till sjukdomen typ 1-diabetes, samt att utveckla ett nytt vaccin. Dessa mål har nu uppnåtts. Utvecklingsmålet var att stödja meriteringen av Malin Flodström-Tullberg, genom att etablera av ett fördjupat och långsiktigt samarbete mellan Karolinska Institutet (KI) och Univ. i Tammerfors, Finland, samt företagen Vactech Oy och Sanofi-Pasteur, Frankrike. Detta mål har uppnåtts och Flodström-Tullberg är numera professor vid KI och innehar även har en gästprofessur vid Universitetet i Tammerfors.

Resultat och förväntade effekter

Ett fördjupat och långsiktigt samarbete har etablerats mellan Centrum för Infektionsmedicin, Karolinska Institutet och institutionerna för Virologi samt Biovetenskap och Medicinsk Teknologi vid Universitetet i Tammerfors, Finland, och företaget Vactech Oy, Tammerfors, Finland. Samarbeten har lett till nya forskningsfynd och ny kunskap vilket kommer att stärka Sveriges position inom det biomedicinska området.

Upplägg och genomförande

Dr. Malin Flodström Tullberg har tillbringat ett antal längre och kortare forskningsperioder vid Universitetet i Tammerfors samt deltagit i flera konferenser och kurser vilket har resulterat i nya forskningsresultat och utvidagde projekt samt nya samarbeten. Deltagandet i vetenskapliga möten mm har bidragit till att Dr. Flodström Tullberg blivit medlem i flera internationella forskningsnätverk.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.