Studier av målsökande nanopartiklar för cancerbehandling och diagnostik m h a fs-laserteknik

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för fysik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03414

Statistik för sidan