Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Studier av interaktioner mellan virus och dendritiska celler för utveckling av antivirala terapier

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04074

Statistik för sidan