Studier av interaktioner mellan virus och dendritiska celler för utveckling av antivirala terapier

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2015
Status Avslutat