Studie om svensk materialteknik och materialvetenskap

Diarienummer 2015-04035
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Division of History of Science, Technology and Environment, KTH
Bidrag från Vinnova 525 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att undersöka den svenska materialvetenskapens utveckling med tonvikt på perioden från 1970-talet och fram till idag. Projektets huvudsakliga resultat är en skriftlig rapport, ´Omvandling och fasta tillstånd: Materialvetenskapens etablering vid svenska universitet´, som bifogas.

Resultat och förväntade effekter

Inga ytterligare effekter kan förväntas.

Upplägg och genomförande

Se metodavsnitt och avgränsningar i bifogad rapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.