Studie av samhällsekonomisk effekt av öppna geodata

Diarienummer 2015-06615
Koordinator ULI SERVICE AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tagit fram en studie som undersökt den samhällsekonomiska effekten av öppna geodata i Sverige. Studien som tagits fram visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att öppna upp offentliga geodata. Studien bifogas som bilaga nedan. Rapporten ger en kunskapsöversikt över den forskning och de konsultrapporter som tagits fram inom område. Rapportens resultat kan användas som beslutsunderlag för politiker och andra som ska fatta beslut om finansieringsmodell för geodata mm

Resultat och förväntade effekter

Studien har gett beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå med kunskap och fakta som ökar insikten och förståelsen för potentialen med öppna data, i detta fall öppna geodata. Inom ULI Geoforum fortsätter nu arbetet med att stötta våra medlemmar med omställning mot öppna geodata. Studien är ett mycket bra underlag för vår dialog med beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå. studien lanserades på en konferens med tema Värdet av öppna geodata. På konferensen deltog en rad beslutsfattare med ansvar för frågan att öppna upp geodata.

Upplägg och genomförande

Projektet har finansierat en forskare och forskarassistent som genomfört studien. Projektet har haft en referensgrupp med sakkunniga som har bidragit med kunskap och instill studien samt lämnat synpunkter på studiens upplägg och genomförande. Målet har varit att ta fram en studie som ger beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå kunskap och fakta som ökar insikten och förståelsen för potentialen med öppna geodata. Intresset har varit mycket stort för studiens slutsatser och studien har hjälpt frågan om öppna geodata ytterligare ett steg framåt.

Externa länkar

Studie: Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.