Studie av definition och tillämpning av begreppet tillgänglighetsdesign

Diarienummer 2018-00538
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Division Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 456 962 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juni 2018
Status Avslutat