Studie av definition och tillämpning av begreppet tillgänglighetsdesign

Diarienummer 2018-00538
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Division Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 456 962 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bidra till kunskapsuppbyggnaden för ökad innovation och samverkan inom området tillgänglighetsdesign. Projektets mål är att ge en tydlig rekommendation om hur Vinnova kan definiera och tillämpa begreppet tillgänglighetsdesign.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat kommer att beskrivas i en rapport som är skriven för att kunna användas av Vinnova. Projektet kommer också att resultera i en power-point presentation som sammanfattar rapporten. Projektets resultat kommer även att spridas genom RISE nätverk.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs av Research Institutes of Sweden (RISE) i samarbete med Högskolan för design och konsthantverk (HDK vid Göteborgs universitet). Tillsammans representerar parterna forskning, genomförande och spridning. Inom projektet kommer det hållas fokusgrupper och intervjuver med stakeholders kring tillgänglighetsdesign. En forsknings- och en praktikeröversikt över hur "tillgänglighetsdesign" diskuteras och tillämpas kommer också att göras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.