STS Forum

Diarienummer 2017-04399
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH
Bidrag från Vinnova 20 280 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

-

Resultat och förväntade effekter

-

Upplägg och genomförande

-

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.