Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

STS Forum

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH
Bidrag från Vinnova 20 280 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

-

Långsiktiga effekter som förväntas

-

Upplägg och genomförande

-

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 september 2017

Diarienummer 2017-04399

Statistik för sidan