STS-Forum

Diarienummer 2015-05022
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kemi, BMC
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltog i STS Forum i Kyoto, Japan, och specifikt i diskussionen mellan framtida ledare och nobelpristagare

Resultat och förväntade effekter

Diskuterade med framtida ledare från en mängd olika länder i världen och tog del av nobelpristagarnas syn på framtiden och forskning.

Upplägg och genomförande

Diskussionen hölls dagen innan konferensen började. Framtida ledare satt utplacerade i små grupper medan nobelpristagarna gick runt och diskuterade vad som är viktigt i framtiden med grupperna. Nobelpristagarna diskuterade sedan sinsemellan medan vi satt och lyssnade. Avslutningsvis presenterades en poster om vad som är viktigt för framtiden som tagits fram gruppvis för alla. Många grupper förde fram kommunikation och utbildning som det viktigaste för framtiden

Externa länkar

STS Forum 2015

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.