Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

STS Forum meeting 2016

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds universitet, Immunologi
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i STS (Science and Technology in Society) Forum meeting, 1-4 Oktober 2016, Kyoto, Japan

Resultat och förväntade effekter

Etablerade nya kontakter utanför gängse vetenskapliga nätverk. Fick insyn i forskningspolitiska frågor diskuterade på hög internationell nivå.

Upplägg och genomförande

Ej tillämpbart

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04310

Statistik för sidan