Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

STS Forum meeting 2016

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds universitet, Immunologi
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i STS (Science and Technology in Society) Forum meeting, 1-4 Oktober 2016, Kyoto, Japan

Resultat och förväntade effekter

Etablerade nya kontakter utanför gängse vetenskapliga nätverk. Fick insyn i forskningspolitiska frågor diskuterade på hög internationell nivå.

Upplägg och genomförande

Ej tillämpbart

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04310

Statistik för sidan