STS Forum meeting 2016

Diarienummer 2016-04310
Koordinator Lunds universitet - Lunds universitet, Immunologi
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i STS (Science and Technology in Society) Forum meeting, 1-4 Oktober 2016, Kyoto, Japan

Resultat och förväntade effekter

Etablerade nya kontakter utanför gängse vetenskapliga nätverk. Fick insyn i forskningspolitiska frågor diskuterade på hög internationell nivå.

Upplägg och genomförande

Ej tillämpbart

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.