STS Forum meeting 2016

Diarienummer 2016-04310
Koordinator Lunds universitet - Lunds universitet, Immunologi
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i STS (Science and Technology in Society) Forum meeting, 1-4 Oktober 2016, Kyoto, Japan

Resultat och förväntade effekter

Etablerade nya kontakter utanför gängse vetenskapliga nätverk. Fick insyn i forskningspolitiska frågor diskuterade på hög internationell nivå.

Upplägg och genomförande

Ej tillämpbart

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.