Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

STS Forum Japan

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för matematiska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 22 966 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

STS Forum Japan - trip completed

Långsiktiga effekter som förväntas

NA

Upplägg och genomförande

NA

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04129

Statistik för sidan