STS Forum Japan

Diarienummer 2016-04129
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för matematiska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 22 966 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

STS Forum Japan - trip completed

Resultat och förväntade effekter

NA

Upplägg och genomförande

NA

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.