STS Forum Japan

Diarienummer 2016-04129
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för matematiska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 22 966 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

STS Forum Japan - trip completed

Resultat och förväntade effekter

NA

Upplägg och genomförande

NA

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.