STS forum for future group leaders

Diarienummer 2017-03424
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Scilifelab KTH
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

This travel increased my perspective as scientist toward societal issues involve political and industrial partner to influence and to decide what best for the current and future society.

Resultat och förväntade effekter

This travel increased my perspective as scientist toward societal issues involve political and industrial partner to influence and to decide what best for the current and future society.

Upplägg och genomförande

This travel increased my perspective as scientist toward societal issues involve political and industrial partner to influence and to decide what best for the current and future society.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.