Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Strukturerade gränsytor för Cleantech tillämpningar - utveckling av nya forskningslänkar

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för kemi
Bidrag från Vinnova 2 204 742 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00990

Statistik för sidan