Strukturerade gränsytor för Cleantech tillämpningar - utveckling av nya forskningslänkar

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för kemi
Bidrag från Vinnova 2 204 742 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00990

Statistik för sidan