Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Struktur- och mekanismstudier av integrala membranproteiner

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03258

Statistik för sidan