Structure-guided design of new antibacterial agents against dormant Mycobacterium tuberculosis

Diarienummer 2009-00334
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 3 728 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juli 2012
Status Avslutat