Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Structure-guided design of new antibacterial agents against dormant Mycobacterium tuberculosis

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 3 728 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juli 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00334

Statistik för sidan