Structural Genomics Consortium (SGC) fas 2

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00749

Statistik för sidan