STROIMMUNE STAGE-2

Diarienummer 2014-03200
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 117 090 kronor
Projektets löptid maj 2014 - augusti 2014
Status Avslutat