StripPro-Valsning av profilerade band

Diarienummer 2014-05249
Koordinator SWEREA MEFOS AB
Bidrag från Vinnova 2 050 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer
Ansökningsomgång 2014-03857-en

Syfte och mål

Projektet syftade till att vidareutveckla teknik för valsning av plåt och band till produkter med varierande tjocklek över bredden och tillämpa detta för en industriell produkt. Genom tekniska beräkningar och verifierande pilotförsök har konceptet tagits ett steg vidare mot industriell tillverkning. Fortsatt utveckling är dock nödvändig för att kunna nyttja teknikens fulla potential.

Resultat och förväntade effekter

Genom tekniska beräkningar och verifierande pilotförsök har projektarbetet visat att tekniken har potential men att tekniska utmaningar återstår att lösa och att tekniken behöver utvecklas för att se begränsningar och hitta vägar runt dessa.

Upplägg och genomförande

I projektet har det varit ovärderligt att kunna kombinera tekniska beräkningar med praktiska försök. Om samma undersökningar skulle ha genomförts med enbart praktiska försök skulle det ha blivit oerhört kostsamt både i arbets- och maskinbeläggningskostnader såväl som materialkostnader. Samtidigt är det nödvändigt att genomföra praktiska försök för att verifiera att beräkningsmetoderna räknar med rätt förutsättningar. Projektet illustrerar väl hur utveckling kan drivas genom att varva beräkningar och praktiska försök.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.