Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

STRIM Forskarskola

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 579 247 kronor
Projektets löptid september 2016 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har initierat arbetet med att upprätta en forskarskola kopplat till det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri. Ett stort antal doktorander och forskarstuderande inom området visade intresse och de första träffarna inom forskarskolan arrangerades.

Resultat och förväntade effekter

Forskarskolan har startat och tydlig moment inom forskarskolan har tagits fram. Upplägget med fokus på nätverksbyggande passar deltagarna och kopplar till starkt till övriga aktiviteter inom området. Seminarier samverkar och fungerar också som komplement till aktiviteter direkt inom programmet.

Upplägg och genomförande

Upplägget i projektet har testats och varit framgångsrikt. Fokus på nätverksbyggande med tydliga kursmoment och seminarieserier allt kopplat mot industri verkar vara en bra väg framåt. Planering för nästa steg finns dokumenterad och med möjlighet att fortsätta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04930

Statistik för sidan