STRIM brokerage/matchmaking event samt idétävling

Diarienummer 2015-06645
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centre of Advanced Mining and Metallurgy
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att genomföra ett andra ´brokerage´ och ´matchmaking´ event i kombination med en idétävling. för att stimulera SMFs att delta i SIP STRIMs aktiviteter och projekt. Eventet med idetävling genomfördes framgångsrikt och flertalet nya aktörer (SMFs) deltog. Två vinnare utsågs i idetävlingen: Sustainalube AB: Environmental Friendly, Oil free, Lubricants och ThingWave AB: Enhanced Mining Safety by Rock Bolt Monitoring.

Resultat och förväntade effekter

Följande resultat och förväntade effekterl finns för aktiviteten: 1. Uppmuntra SMF:s att aktivt delta i SIP STRIM. Utfall:uppfyllt, flertalet nya SMFs deltog. 2. Skapa en mötesplats mellan SMF:s och större företag. Utfall: uppfyllt 3. Bredda SIP STRIM:s nätverk: Utfall: uppfyllt.

Upplägg och genomförande

Detta är ett endagsevent med matchmaking och brokerage-aktiviteter kombinerat med en idetävling där SMFs får pitcha sina projektideer för en jury bestående av STRIM styrelsemedlemmar.Vid eventet får SMFs och forskare/innovatörer möjlighet att träffa och ha en dialog med passande STRIM sakägare, syftande till fortsatt samarbete. Detta år genomfördes eventet i samarbete med EIT RawMaterials NCLC, och upplägget och genomförandet var framgångsrikt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.