STRIM brokerage/matchmaking event samt idétävling

Diarienummer 2015-06645
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centre of Advanced Mining and Metallurgy
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att genomföra ett andra ´brokerage´ och ´matchmaking´ event i kombination med en idétävling. för att stimulera SMFs att delta i SIP STRIMs aktiviteter och projekt. Eventet med idetävling genomfördes framgångsrikt och flertalet nya aktörer (SMFs) deltog. Två vinnare utsågs i idetävlingen: Sustainalube AB: Environmental Friendly, Oil free, Lubricants och ThingWave AB: Enhanced Mining Safety by Rock Bolt Monitoring.

Resultat och förväntade effekter

Följande resultat och förväntade effekterl finns för aktiviteten: 1. Uppmuntra SMF:s att aktivt delta i SIP STRIM. Utfall:uppfyllt, flertalet nya SMFs deltog. 2. Skapa en mötesplats mellan SMF:s och större företag. Utfall: uppfyllt 3. Bredda SIP STRIM:s nätverk: Utfall: uppfyllt.

Upplägg och genomförande

Detta är ett endagsevent med matchmaking och brokerage-aktiviteter kombinerat med en idetävling där SMFs får pitcha sina projektideer för en jury bestående av STRIM styrelsemedlemmar.Vid eventet får SMFs och forskare/innovatörer möjlighet att träffa och ha en dialog med passande STRIM sakägare, syftande till fortsatt samarbete. Detta år genomfördes eventet i samarbete med EIT RawMaterials NCLC, och upplägget och genomförandet var framgångsrikt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.