Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Street Moves 2

Diarienummer
Koordinator Statens Centrum För Arkitektur & Design
Bidrag från Vinnova 8 176 016 kronor
Projektets löptid juni 2021 - december 2023
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Street Moves 2 har omvandlat gaturum tillsammans med sex kommuner; Hultsfred, Härnösand, Södertälje, Göteborg, Helsingborg, och Umeå vars processer och resultat finns på streetmoves.arkdes.se. I enkätundersökningar i Hultsfred, Härnösand och Södertälje är 81% positiva till idén om att förändra gator med tillfälliga lösningar likt Street Moves. Resultaten i Sverige har lett till att Street Moves metoder för behovsanalys och skissprocess testats i samarbete med San José, Kalifornien under hösten 2023.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets sex deltagande kommuner har påvisat att det går snabbt och är relativt enkelt att ställa om en bildominerad gata till en plats som genererar fler värden än enbart trafik. Kommunerna pekar i undersökningar och intervjuer på ökad kapacitet för att hantera förändringsprocesser samt förbättrade nätverk. Street Moves växer i omfattning, erfarenheter och kunskap från stad till stad och närmar sig ett skifte i hur gator designas.

Upplägg och genomförande

Kommunerna arbetade i lokala projektgrupper och med självvalda eller av ArkDes, som koordinerat projektet, tilldelade designaktörer. Flera lokala, nationella, privata och offentliga aktörer har, bland annat genom expertgrupper, vävts in i processen för hur framtidens gator designas. De tillfälliga gatulösningarna har möjliggjort att, med invånarnas engagemang, testa vad som fungerar på gatan. Spridning av resultatet har skett via streetmoves.arkdes.se, representation på två internationella och fjorton nationella konferenser samt via 54 publikationer i media.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 februari 2024

Diarienummer 2021-02344

Statistik för sidan