Strategisk utveckling av samverkan och verifiering vid Stockholms universitet

Diarienummer 2014-05640
Koordinator Stockholms universitet - Avdelningen för externa kontakter
Bidrag från Vinnova 8 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - april 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

1.Syftet är att förstärka samverkansstrategiarbetet vid SU genom att utveckla organisationen med en ny roll som kan brygga arbetet vid institutionerna och det centrala samverkansstödet. En effektiv samverkansorganisation underlättar och förbättrar samverkan vilket leder till ökad kvalitet i forskning och utbildning samt en positiv inställning till samverkan. 2.VFT programmet syftar till att stödja verifiering av idéer för kommersialisering av forskningsresultat. Målet är att möjliggöra utvärdering av projekt i tidig fas som beslutsstöd inför start av kommersialisering.

Förväntade effekter och resultat

1.Förstärkt samverkan genom bättre förankring av samverkansarbetet i kärnverksamheten. Med en tydlig koppling mellan de olika samverkansfunktionerna kommer nya strukturer, processer och strategier förankras och genomföras effektivt. 2.VFT programmet ger innovationskontoret ökad förmåga att stödja forskningsbaserade projekt så att dessa når beslut om fortsatt kommersialisering på ett effektivt sätt. Resultatet förväntas bli att fler kommersialiseringsidéer utvärderas än tidigare och att kvalitén höjs på de projekt som väljer att gå vidare mot kommersialisering.

Planerat upplägg och genomförande

1.Fyra samverkansansvariga tillsätts på 50 % vid utvalda institutioner. Nära verksamheten skapas strukturer och kontaktytor för att stimulera tvärvetenskapliga, områdesövergripande samarbeten. Roller och ansvarsfördelning mellan ledning centralt samverkansstöd samverkansansvariga institutioner/forskare tydliggörs. 2.VFT programmet ska etableras vid innovationskontoret. Ansvarig personal ska implementera processen och verktygen, en panel med bl.a. externa experter ska skapas och mötesschema sättas upp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.