Strategisk Partnerskab 2013

Diarienummer 2013-05275
Koordinator Baltic Development Forum
Bidrag från Vinnova 268 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat