Strategisk forsknings- och innovationsagenda för nya biobaserade material och produkter

Diarienummer
Koordinator Arbio Aktiebolag - Skogsindustrierna
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att ta fram en strategisk innovationsagenda som beskriver vad som behöver göras för att få fram nya material, produkter och tjänster baserade på skogsråvara.

Resultat och förväntade effekter

En strategisk innovationsagenda ´Nya material och produkter baserade på förnybar bioråvara´ har arbetats fram. Förväntade effekter om agendan implementeras är nya värdekedjor som ökar värdet på skogsråvara, ett viktigt bidrag till enbiobaserad samhällekonomi samt bibehållande och tillkomst av nya arbetstillfällen inom skogsindustriklustret. Agendans mål överensstämmer med skogsindustrins vision om fördubblat förädlingsvärde (50 miljarder kronor) till år 2035 varav minst hälften från nya produkter.

Upplägg och genomförande

Agendan har tagits fram av en projektgrupp: Teo Enlund, KTH Green Leap Sara Fridell, Skogsindustrierna Jan Lagerström, Skogsindustrierna Mikael Lindström, Konstfack och INNVENTIA Stefan Lundmark, Perstorp Catharina Ottestam, INNVENTIA Arbetet har regelbundet stämts av med Skogsindustriernas Forskningskommitté. Flera möten har ägt rum med de agendor som har närliggande intresseområden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01885

Statistik för sidan