Strategisk F&I agenda inom fordonselektronik

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att ta fram en Strategisk F &I agenda och det har uppnåtts. Visionen är att säkerställa Sveriges ledande position inom säkra och hållbara transportsystem med hjälp av fordons-IT. Vehicle ICT Arena har bildats och lanserades publikt 11 april, med Lindholmen Science Park som värd och 28 Partners. Vehicle ICT Arena erbjuder en öppen miljö för innovation och kompetensförsörjning inom fordons-IT som bidrar till att säkra svensk konkurrenskraft inom hållbar och säker mobilitet.

Resultat och förväntade effekter

Agendan är grunden för att bilda Vehicle ICT Arena. Målen med Vehicle ICT Arena är: CHAR(13) + CHAR(10) > Nya innovationer inom fordons-IT genomförs, från forskning till industrialiseringsprojekt. CHAR(13) + CHAR(10) > Ska bidra till kompetensförsörjningen och attrahera fler ingenjörer till en ny fordons-industri. CHAR(13) + CHAR(10) > Ska bidra till att en ny leverantörsstruktur etableras och attraherar företag utanför dagens fordonsindustri.

Upplägg och genomförande

Projektets planerade upplägg följdes och fungerade. Vid framtagningen av agendan har Core och Premium Partners (17 st) deltagit som arbetsgrupp i månadsvisa uppföljningar / workshops. Associate Partners har hållits informerade som referensgrupp. Projektledningen har deltagit i av Vinnova arrangerade koordineringar och workshops. Samråd har skett med ett stort antal andra SIA-projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.