Strategies for the globalized fibre-based packaging industry of tomorrow

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - februari 2014
Status Avslutat