Strategier för marknadsanpassning IDL Biotechs produktportfölj inom området cancerdiagnostik

Diarienummer 2009-04952
Koordinator IDL Biotech AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2010
Status Avslutat