Strategier för marknadsanpassning IDL Biotechs produktportfölj inom området cancerdiagnostik

Diarienummer
Koordinator IDL Biotech AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04952

Statistik för sidan