Strategier för kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor . Ett forsknings- och utvecklingsprojekt

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Psykologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 5 391 225 kronor
Projektets löptid november 2009 - oktober 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03030

Statistik för sidan