Strategier för kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor . Ett forsknings- och utvecklingsprojekt

Diarienummer 2009-03030
Koordinator Stockholms universitet - Psykologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 5 391 225 kronor
Projektets löptid november 2009 - oktober 2014
Status Genomfört