Strategier för att motverka antibiotikaresistens

Diarienummer 2010-02025
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för kliniska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 959 848 kronor
Projektets löptid september 2011 - september 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie international qualification 2010-10-01