Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategier för att motverka antibiotikaresistens

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för kliniska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 959 848 kronor
Projektets löptid september 2011 - september 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02025

Statistik för sidan