Strategic Research Agenda for the Swedish Software Intensive Industry

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03638

Statistik för sidan