Strategic Research Agenda for the Swedish Software Intensive Industry

Diarienummer 2009-03638
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - december 2009
Status Avslutat