Strålskyddande textil

Diarienummer 2017-03126
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 1 226 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram kunskap och utveckla teknik för att dels förbättra produktionskapaciteten av de insatsmaterial som behövs för att möta kommande års försäljning av strålskyddsprodukter, dels säkerställa en kostnadseffektiv produktion. Målet med projektet är att demonstrera extrudering av komplett filament i ett steg och med en hög produktionstakt.

Förväntade effekter och resultat

Effektmålet för projektet är en hållbar produktion av filament till strålskyddande textil i en stark värdekedja innehållande plast-, textil- och konfektionsindustri i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt utveckla multifilamentextrudering av enskilda komponenter och säkerställa dessas kompatibilitet för att sedan kunna sammanföra komponetnerna i en kostnadseffektiv enstegsprocess. Filamentens egenskaper undersöks och filamenten vävs sedan till textilier som utvärderas med avseende på strålskydd och komfort. Produktionskedjans arbetsmljö utvärderas kontinuerligt under projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.