Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strålskyddande textil

Diarienummer
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 1 226 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förbättra produktionskapacitet och ekonomi för strålskyddsprodukter. Målet var att utvärdera ett alternativt tillverkningssätt där flera process-steg kombineras till ett vilket skulle öka kapaciteten och reducera operativa kostnader avsevärt. Resultaten visar att det är för komplext för att slå samman process-stegen enligt plan. Dock framlades ett ytterligare förslag som kan kapa kostnader till del och samtidigt leverera stabilare process vilket är helt nödvändigt i större volymer. 10MD skall nu undersöka detta förslag vidare.

Resultat och förväntade effekter

I projektet utvärderades processbarhet för olika materialkompositioner och kombinationer. Två polymerer befanns vara lämpliga för fortsatt processande men efter hållbarhetstester på materialet blev slutsatsen att en polyolefinbaserad polymer var lämpligast för uppskalning. Temperaturdifferensen mellan de olika materialkompositionerna var dock för liten för att kunna processa i hög hastighet enligt den ursprungliga planen. Utfallet blev därför ett nytt förslag med separata process-steg in line.

Upplägg och genomförande

Projektet är sammansatt av deltagare från hela värdekedjan vilket ger bra feedback på de försök som utförs. En annan fördel är att de arbetsmiljötester som har utförts i projektet avser den tilltänkta faktiska produktionsanläggningen. Vissa svårigheter med tillgänglighet i produktionsanläggning orsakade förseningar vilket medförde att projekttiden fick förlängas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 september 2017

Diarienummer 2017-03126

Statistik för sidan