STORM (Self-organizing Thermal Operational Resource Management)

Diarienummer 2014-02877
Koordinator NodaIS AB
Bidrag från Vinnova 93 500 kronor
Projektets löptid maj 2014 - juni 2014
Status Avslutat