Stora Teknikpriset

Diarienummer
Koordinator Talentum Media AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04765

Statistik för sidan