Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stora möter små

Diarienummer
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 1 089 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - januari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Ignite Sweden har under 2017 matchat 37 storbolag (generellt >1000 anställda) med 140 startups (<20 anställda) i 604 möten på flera orter i sverige. alla möten har varit behovsstyrda utifrån storbolagens innovationsbehov i syfte att öka möjligheten för startups att få tidig verifiering och finansiering av kund. det övergripande målet för projektet var att initiera minst 10 kommersiella samarbeten. projektet har hittills uppnått inledda 16 samarbeten och fler är på gång.>

Långsiktiga effekter som förväntas

Ignites matchmaking har hittills resulterat i 16 kommersiella projekt (fler är på gång) Ökad samverkan mellan storbolag kring hur de kan driva innovation i samarbete med startups Ökad samverkan mellan flera inkubatorer och andra aktörer Startup-storbolag samarbete har satts högre på agendan för många av de deltagande storbolagen; här har Ignite fungerat som en katalysator för att få interna processer och budget på plats.

Upplägg och genomförande

Vi har tagit fram en matchningsprocess som utgår från strategiskt prioriterade områden hos storbolagen, och matchat startups utifrån dessa. En viktig insikt är att upptagning av startupbolag måste vara nationell, och inte begränsas av inkubators-tillhörighet. Under året har vi provat olika processer och format för matchmakingen. Vi har bjudit in olika föreläsare kring ämnet vid de olika eventen, samt hållit workshops och genomfört studiebesök hos andra aktörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04065

Statistik för sidan