Stor-skala produktion av humana leverceller

Diarienummer 2017-02984
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH BIO
Bidrag från Vinnova 4 916 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel - 2017

Syfte och mål

Akut och kronisk leversvikt samt medfödda ämnesomsättningssjukdomar i levern, är ett livshotande tillstånd där den enda botande behandlingen idag är levertransplantation. Transplantation av isolerade leverceller är en mycket lovande alternativ behandling som kan ersätta hel organ transplantation. Tyvärr är nuvarande system för odling och förvaring av isolerade leverceller inte tillfredsställande och en stor del av cellerna som isoleras från donator inte hinner användas. Vårt mål är att skapa ett nytt system för bevaring under lång tid samt tillväxt av humana hepatocyter.

Förväntade effekter och resultat

Vi förmodar att våra nya odlingsmetoder kommer att förbättra på ett signifikant sätt tillgången, kvalitet och tillämpningarna av humana leverceller för klinisk transplantation samt för forskning och läkemedelsutveckling. För kliniska cellterapier, dessa nya hepatocyter odlingstekniker kommer att vara grundläggande för utvecklingen av säkrare, mindre invasiva och billigare behandlingar för alvarliga leversjukdomar.

Planerat upplägg och genomförande

Våra allierade grupper, Cell Technology (KTH), Liver Cell Lab (Karolinska Institutet) och Transplantation Surgery (Karolinska University Hospital), kommer att utveckla metoder för att tillverka leversfäroider eller leverceller fästa till porösa mikrobärare Cultispher (Percell) samt testa vilket bioreaktorsystem (b.a. från Belach) som är lämpligast. Vi kommer att studera odlingbetingelser för att understödja bevaring under lång tid samt tillväxt av humana hepatocyter i storskalig bioreaktorkultur för att kunna tillvara och expandera dessa celler.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.