Stöd till bränslecell-lab, SBCC

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 160 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

syfte att säkerställa etablering av ett nationellt testcentrum för bränsleceller och vätgas teknik. Ett insats som genomförts genom att ta fram en plan för komersialiesering och finansiering för detta nationella och distribuerade (virtuella) centrum.

Resultat och förväntade effekter

Mission Ett Nationellt testcentrum kan möjliggöra kompetensutveckling och stöta kommersialiseringen av bränsleceller och vätgasteknik i Sverige genom att erbjuda svenskt och internationell industri test, certifiering, utbildning och demo projekt Vision Testcentrum skall vara en del av den unika nordiska testmiljön och vara navet för den nationella satsningen på bränsleceller och vätgasteknik. Arbetet har förankrat tanken och samlat ambitionerna för att driva denna fråga i en gemensam utvecklingsplan.

Upplägg och genomförande

Projektet har: Kontrakterat testpartners Tecknat en intentionsförklaring med potentiella kunder. Tagit fram en samordningsplan för nordiska aktiviterer Bygt upp en dialog med Svenska forskningsresurser för att på sikt etablera ett Svenskt Bränsle Cell Centrum (SBCC) som knyts till det nationella testcentrat. Chalmers är drivande och ser testcentrum som en naturlig testbädd. Utkristgaliserat två test-/demoprojekt inom vätgasområdet. Tagit fram en affärs och Finansieringsplan för en tänkt komersialiseringsfas för det distribuerade nationella testcentrat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.