Stöd för SME deltagande i FP 7

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden Holding AB - RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 18 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ge stöd till SMF som velat söka medel inom FP 7. En hemsida med helpdesk-funktion har etablerats. Forskare vid RISE-instituten som arbetar med SMF har kompetensutvecklats. Rådgivning har lämnats till ca 300 företag varav drygt 100 har lämnat in ansökningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inneburit en ökad kunskap om FP 7 och H 2020 bland SMF. Kunskap om FP 7 och H 2020 hos institutens personal har också höjts. Detta har inneburit att SMF har kunnat delta tillsammans med institut i projekt vilket underlättat deras deltagande.

Upplägg och genomförande

En projektgrupp inom RISE har etablerats. En referensgrupp till stöd för projektet har etablerats. Informationsmaterial om FP 7 och H 2020 har tagits fram. En helpdeskfunktion som svarar på frågor inom 48 timmar har bemannats av institutens personal. Kompetensutvecklingsinsatser för såväl institutens personal som för SMF har arrangerats kostnadsfritt. En enkät riktad till SMF som sökt hjälp har genomförts för att utveckla tjänsten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.