Stockholm Cleantech Venture Day 2009

Diarienummer 2009-04692
Koordinator Kista Science City AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - december 2009
Status Avslutat