Stockholm Cleantech Venture Day 2008

Diarienummer
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03298

Statistik för sidan