Stockholm Cleantech Venture Day 2008

Diarienummer 2008-03298
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - september 2009
Status Avslutat