STING

Diarienummer 2015-02593
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 16 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Excellens 2015

Syfte och mål

Säkerställa ett tillräckligt stort inflöde för att varje år kunna anta 10-12 företag till inkubatorprogrammet, varav minst 4 med kvinnliga grundare och minst 4 med ursprung från universitet eller forskningsinstitut.

Säkerställa ett stort inflöde av rätt bolag för att kunna anta 16 företag inom till acceleratorprogrammet inom internet/media varav minst 5 med kvinnliga grundare.

Förväntade effekter och resultat

Utexaminera minst 10 bolag från inkubatorn och minst 14 från acceleratorn, som har tydlig potential och att 5 år efter examination ha 15-30 anställda och omsätta minst 20 mkr varav 80 % i internationell försäljning.

Planerat upplägg och genomförande

STING ska erbjuda omfattande affärsutvecklingsstöd genom kvalificerade affärscoacher, beprövade metoder och processer och industriella och finansiella nätverk i världsklass, med en betalningsmodell som entreprenörerna upplever att de får mycket värde för. STINGs erbjudande ska innebära att innovatörer och entreprenörer snabbare kan utveckla innovativa lösningar på viktiga och stora kundbehov och därigenom attrahera kunder och finansiärer så att de blir kommersiellt framgångsrika exportföretag inom ICT, internet/media, Cleantech och Life Science.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.