STING

Diarienummer 2015-02593
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Excellens 2015

Externa länkar

www.sting.co