Stimulans av medverkan i H2020 - Transport

Diarienummer 2015-03390
Koordinator ARTICUS AB
Bidrag från Vinnova 1 769 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Mål för projektet är att stimulera medverkan av i Sverige verksamma medfinansierande industriella och offentliga verksamhetsdrivande intressenter i H2020 - Transport. Nuvarande svenska andel av denna typ av intressenter är för låg. Tillgången på resurser och kompetenser för internationellt konkurrenskraftig innovation måste ökas. Målet är också att föreslå en organisation för koordinering av detta arbete samt typ och mängd av nationella resurser som bör vara tillgängliga för att det skall gå att arbeta upp en kompetensbas som är attraktiv för Europeiska partners.

Förväntade effekter och resultat

En ökad exponering av arbetet i H2020 för i Sverige verksamma industriella och offentliga verksamhetsdrivande intressenter kommer att komplettera kunskapen om var innovationsfronten står och vilka möjligheter som kan finnas. Intressenter som deltar i EU-projekt får ofta access till Europas främsta företag och universitet, samt en total resursram som gör att överkritiska satsningar och konkurrenskraftiga resultat kan erhållas. Vidare kan ibland underlag för standardisering tas fram som öppnar upp nya marknader.

Planerat upplägg och genomförande

Stimulera medverkan av industriella och offentliga verksamhetsdrivande aktörer i H2020 både i strategi- och i F&I-projekt. Utnyttja hävstångseffekter genom att aggregera olika typer av aktörers inspel och därmed skapa insiktsfulla förslag. Kontakta potentiella intressenter för medverkan i projektkonsortier adresserade de olika topics som varje utlysning innehåller. Härleda behov av svenska satsningar. Stimulera de offentligt utsedda arbetsgruppsrepresentanters förberedelser samt deltagande i plattformarnas styr- & arbetsgruppsmöten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.