Steg 2 ansökan H2020 PHC13

Diarienummer 2014-03599
Koordinator Annexin Pharmaceuticals AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - augusti 2014
Status Avslutat