Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Steel based solid oxide fuel cells

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 820 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2014
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att utveckla en stålbaserad bränslecell och ge Johanna Stiernstedt möjlighet att kvalificera sig för att bli docent samt seniorforskare vid Swerea IVF. Johanna har under projektets gång blivit seniorforskare och har nu de flesta formella meriter för docentkompetens. Inom projektet har materialen förbättrats med batter processing, samt värmeutvidgning och krympning anpassats mellan anod och elektrolytmaterialen. Sintringstemperaturen har kunnat sänkas, men inte tillräckligt mycket för att stål och keram ska bli kompatibla.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektresultatet kan ligga till grund för en mer effektiv tillverkning av bränsleceller, men har inte lyckats vidga denna metod till mer robusta stålbaserade SOFC. Genom den akademiska forskningen har Johanna Stiernstedt, utöver kurser, utbildning och handledning av examensarbetare, kunnat deltaga på ett flertal konferenser. De industriella kontakterna och samarbetena har legat till grund för att hon blivit seniorforskare på Swerea IVF.

Upplägg och genomförande

Utifrån elektrofysiska egenskaper har material för bränsleceller valts och att samtidigt har material och tillverkningsmetoder utvecklats. Arbetet har kombinerat akademisk och tillämpad forskning samt tester i verkliga försök. Samarbetet med Chalmers och Höganäs har varit ett lyckat koncept. Materialen har karaktäriserats och modifierats och därigenom blivit bättre och mer kompatibla, men anpassningen till stålbäraren har inte lyckats helt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02076

Statistik för sidan