Stealth needle

Diarienummer 2018-00187
Koordinator SAGA SURGICAL AB
Bidrag från Vinnova 998 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Förbättrad prevention, diagnos och behandling – Swelife och Medtech4health

Syfte och mål

Saga Surgical utvecklar en metod för att väsentligt minska risken för sepsis (blodförgiftning) vid diagnostisering av prostacancer genom biopsitagning.

Förväntade effekter och resultat

Detta leder först och främst till högre patientsäkerhet men även till kraftigt minskade vårdkostnader och minskat användande av antibiotika.

Planerat upplägg och genomförande

Metoden kommer att testas på människa, först i en pilotstudie tillsammans med Region Skåne. Nästa steg är att göra en större humanstudie med fler deltagande kliniker från både Sverige och utomlands. Vinnova bidrar med finansiering av pilotstudien och de förberedelser som krävs för att få metoden CE-märkt och därmed godkänd för en större studie.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.