Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Statistisk metodik i digitaliseringens era

Diarienummer
Koordinator STATISTICON AB
Bidrag från Vinnova 881 910 kronor
Projektets löptid januari 2017 - oktober 2017
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04125

Statistik för sidan