Statistisk metodik i digitaliseringens era

Diarienummer 2016-04125
Koordinator STATISTICON AB
Bidrag från Vinnova 881 910 kronor
Projektets löptid januari 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-09-13