Statistikmodul till CHEFiOS-projektet

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 47 100 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2011
Status Avslutat