Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stategier för att motverka antibiotikaresistens

Diarienummer
Koordinator Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Bidrag från Vinnova 28 118 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01628

Statistik för sidan