Stategier för att motverka antibiotikaresistens

Diarienummer
Koordinator Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Bidrag från Vinnova 28 118 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01628

Statistik för sidan