Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer

Diarienummer
Koordinator Glactone Pharma Development AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

STAT3 är ett protein som är överaktiverat vid olika typer av cancer vilket kan leda till okontrollerad tillväxt av tumörceller, behandlingsresistens och nedreglering av immunsystemet. Prekliniska studier med Glactones STAT3 blockerande substans har visat att den kan öka effekten av immunterapi. Projektets syfte var att identifiera de immunologiska mekanismerna vilka gör att STAT3 blockering ökar effekten av immunterapi och på så sätt generera kunskap och data som stödjer den fortsatta utvecklingen mot en klinisk användning.

Resultat och förväntade effekter

Resultat som genererats i projektet visade på en möjlig mekanism som kan förklara varför en viss typ av immunterapi inte fungerar för att behandla prostatacancer. Vidare kunde projektet i en djurmodell visa att denna mekanism motverkas av STAT3 inhibering och på så sätt öka effekten immunterapi. Projektets positiva utfall pekar på en rational för att behandla prostatacancerpatienter med en kombination av immunterapi och STAT3 inhiberande läkemedel.

Upplägg och genomförande

Projektet och dess ingående arbetspaket designades gemensamt inom projektgruppen där varje part bidrog med sin expertis. De olika momenten utfördes helt av projektparterna. Ursprungsplanen kunde till största del följas med endast mindre modifieringar. Fokus i projektet kom att bli på flödescytometri för att identifiera förändringar i cellpopulationer i tumörer till följd av STAT3 blockering. Resultat och data från de olika arbetspakteten analyserades gemensamt. Projektet inkluderade fysiska möten och regelbunden email och telefonkontakt mellan de deltagande parterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00262

Statistik för sidan