Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Startuplifers

Diarienummer
Koordinator Excitera (Startuplifers) - KTH Innovation
Bidrag från Vinnova 122 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Startuplifers ar ett ideellt program som erbjuder talanger fran svenska och finska universitet praktikplatser pa foretag, framst startups. Dessa startups är lokaliserade i USA. Malet med programmet ar att vara tillgangligt for alla svenska studenter och vara den sjalvklara rekryteringsbyran for praktikanter hos startups. Syftet kvarstår givetvis och med hjälp av Vinnovas stöd är vi, trots omorganisationer under projekttiden, på god väg mot vårt mål.

Resultat och förväntade effekter

Med hjälp av Vinnovas stöd har Startuplifers haft möjlighet att driva verksamheten och expandera samt utvecklas i Sverige. Det har synts ett stort ökat intresse för programmet bland studenterna på de svenska universiteten. Programmet har haft möjlighet att utvecklas och arbetar nu i en annan struktur än vad som gjordes vid projektstart. Efter att ha arbetat fram denna struktur är programmet mer skalbart

Upplägg och genomförande

Startuplifers har organisationer och team i Sverige och Finland. Teamet i Sverige bestod till en början av tre studenter från olika universitet som skötte rekrytering av talanger och att utoka natverket av startups. Därefter valdes talanger ut samt matchades ihop med startups. Idag arbetar istället det svenska teamet som ett stödteam med marknadsföring och i jakt på talanger för det finska teamet som därifrån sköter all rekrytering och kontakten mellan startups och studenter. Vid lyckad matchning hjalper Startuplifers till med visum genom KILROY.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2017

Diarienummer 2017-04457

Statistik för sidan