Startuplifers

Diarienummer 2017-04457
Koordinator Excitera (Startuplifers) - KTH Innovation
Bidrag från Vinnova 122 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Startuplifers är ett ideellt program som erbjuder talanger från svenska och finska universitet praktikplatser på företag, främst startups. Dessa startups är placerade i USA, Kina och Japan. Programmet är i expansionsfas och fler länder kommer att bli tillgängliga. Så småningom kommer även Sveriges startups ha möjlighet att ta emot talanger från andra länder via Startuplifers. Målet med programmet är att vara tillgängligt för alla svenska studenter och vara den självklara rekryteringsbyrån för praktikanter hos startups.

Förväntade effekter och resultat

Med Vinnovas stöd kommer Startuplifers ha möjlighet att driva sin verksamhet och uppnå sina mål. Stödet kommer att gå direkt till expansion och fortsättning av programmets utveckling i Sverige, och därmed möjliggöra fler praktikplatser och ett större internationellt nätverk. De talanger som tar del av programmet kommer få stora erfarenheter och bidra med detta till svenskt näringsliv.

Planerat upplägg och genomförande

Startuplifers har organisationer och team i Sverige och Finland. Teamet i Sverige består av tre studenter från olika svenska universitet som arbetar ideellt och deltid med rekrytering av talanger och att utöka nätverket av startups. Startuplifers utlyser ansökningsperioder två gånger per år, där talanger kan söka praktikplatser baserat på kompetens. Vi väljer ut de talanger som är bra kandidater, baserat på given jobbprofil från startups. Dessa kopplas ihop och företagen fortsätter med sin egen rekrytering. Vid beslut hjälper Startuplifers till med visum genom KILROY.

Externa länkar

http://startuplifers.org/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.