Stärkt innovationsförmåga i Norra Stockholms nätverkssjukvård med startpunkt demens

Diarienummer 2017-02598
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Enheten för Hälsoinnovation
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning - Kunskapsutveckling
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Projektet samlar parter från Danderyds sjukhus, 10100, Karolinska institutet, KTH och Röda Korsets Högskola i syfte att pröva, studera och vidareutveckla möjligheten till att öka innovationsförmågan genom införandet av multidisciplinär behovsorienterad metodik i samverkan med patienter/anhöriga. Målet är en stärkt innovationsförmåga i norra Stockholms vård och omsorg inom områdena demens och kognitiv svikt.

Förväntade effekter och resultat

Utbytet mellan vårdparterna/sjukhusen förväntas accelerera lärandet och stärka förutsättningarna för förbättrad nätverkssjukvård. Projektets goda förankring i vårdorganisationernas ledning ger goda förutsättningar att sprida och behålla framgångsrikt genomförda moment till andra delar av vården. Forskning följer projektet i syfte att utvärdera och lära av satsningen. Med stöd i forskningen avser KTH att skapa en tydlig tjänst för utveckling av innovationsförmåga i vården.

Planerat upplägg och genomförande

Metodik hämtas från design thinking/Biodesign och och särskilda innovationsteam skapas av olika vårdfunktioner. Med stort fokus på behovsanalys ska teamen vara observatörer i den praktiska vårdsituationen. Behovsformulering, validering och lösningsutveckling tränas och några framtagna lösningar implementeras i form av piloter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.